Nhằm giúp bạn nắm rõ các kiến thức đã được học, Newtrain xin gửi đến các bạn một số bài tập thực hành về kế toán tổng hợp kèm lời giải của cô Ngô Thị Hoàn.

Bài tập thực hàng kế toán tổng hợp trên web

Bài 1. Phân biệt Tài sản – Nguồn vốn

TÀI SẢNNGUỒN VỐN
Máy móc thiết bị4.500Nguồn vốn kinh doanh8.895
Nguyên vật liệu370Lợi nhuận chưa phân phối150
Tạm ứng cho CNV35Phải trả CNV60
Công cụ, dụng cụ120Thuế phải nộp NS120
Nhà cửa1.900Nguồn vốn đầu tư XDCB370
Tiền mặt tại quỹ435Phải trả người bán195
Tiền gửi ngân hàng640Phải trả khác160
Thành phẩm310Các khoản đi vay190
Phải thu khách hàng255Quỹ đầu tư phát triển185
Sản phẩm dở dang90Quỹ khen thưởng, PL120
Phải thu khác140
Quyền sử dụng đất1.650
Tổng cộng tài sản10.445Tổng cộng nguồn vốn10.445

 

Bài 2:

TÀI SẢNNGUỒN VỐN
Máy móc thiết bị480.000Vay ngắn hạn45.000
Tạm ứng6.000Phải trả người bán10.000
Cầm cố, Thế chấp, Ký cược, ký quỹ3.000Phải trả CNV3.000
Sản phẩm dở dang54.000Các khoản đi vay196.000
Nguyên vật liệu chính62.000Nguồn vốn kinh doanh1.120.000
Phải thu của khách hàng3.000Các khoản phải trả khác3.000
Tiền mặt12.000Lãi chưa phân phối27.000
Tiền gửi ngân hàng40.000
Nhà kho150.000
Vật liệu phụ11.000
Thành phẩmX
Phương tiện vận tải200.000
Nhà xưởng SX300.000
Công cụ21.000
Hàng đang đi trên đường12.000
Tổng cộng tài sản (chưa gồm thành phẩm)1.354.000Tổng cộng nguồn vốn1.404.000

 

Do Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn

 • X = 1.404.000 – 1.354.000 = 50.000

 

Bài 3: 

 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 20.000.000đ

Nợ TK 111:     80.000.000

Có TK 112: 80.000.000

 1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 30.000.000đ

Nợ TK 112: 30.000.000

Có TK 131: 30.000.000

 1. Nhập kho nguyên vật liệu trả bằng tiền gửi ngân hàng 35.000.000đ

Nợ TK 152: 35.000.000

Có TK 112: 35.000.000

 1. Gửi tiền mặt vào ngân hàng 40.000.000đ

Nợ TK 112:     40.000.000

Có TK 111: 40.000.000

 1. Trả lương cho công nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng 50.000.000đ

Nợ TK 334:     50.000.000

Có TK 112: 50.000.000

Bài 4:

 1. Dùng tiền mặt 50.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112:     50.000.000

Có TK 111: 50.000.000

 1. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 45.000.000đ

Nợ TK 111: 45.000.000

Có TK 131: 45.000.000

 1. Thu tạm ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000

Có TK 141: 3.000.000

 1. Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 15.000.000đ

Nợ TK 331:     15.000.000

Có TK 111: 15.000.000

 1. Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000

Có TK 341: 10.000.000

 1. Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 40.000.000đ

Nợ TK 334:     40.000.000

Có TK 111: 40.000.000

Bài 5:

 1. Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán 30.000.000đ

Nợ TK 156: 30.000.000

Có TK 331: 30.000.000

 1. Vay ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

Nợ TK 331: 20.000.000

Có TK 341: 20.000.000

 1. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

Nợ TK 331: 20.000.000

Có TK 112: 20.000.000

 1. Mua tài sản cố định hữu hình chưa trả tiền cho người bán 50.000.000đ

Nợ TK 211: 50.000.000

Có TK 331: 50.000.000

Bài 6:

 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000
 2. Vay ngân hàng trả nợ người bán 60.000
 3. Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000
 4. Chi tiền mặt vay trả nợ ngân hàng 15.000
 5. Mua và nhập kho hàng hóa chưa thanh toán cho người bán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 10.000
 6. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000
 7. Mua hàng hóa nhập kho giá mua 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, Số hàng hóa trên đã trả bằng tiền mặt 15.000 còn 205.000 chưa thanh toán.
 8. Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000
 9. Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 50.000
 • Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

Lời giải:

 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000

Nợ TK 111:        80.000.000

Có TK 112: 80.000.000

 1. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 60.000

Nợ TK 331: 60.000

Có TK 341: 60.000

 1. Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000

Nợ TK 111: 40.000

Có TK 131: 40.000

 1. Chi tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn 15.000

Nợ TK 341:     15.000.000

Có TK 111: 15.000.000

 1. Nhập kho hàng hóa chưa thanh toán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT được khấu trừ 10.000

Nợ TK 156:      100.000.000

Nợ TK 1331:       10.000

Có TK 331: 110.000.000

 1. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000

Nợ TK 331: 50.000

Có TK 112: 50.000

 1. Mua hàng hóa nhập kho giá 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, trả bằng tiền mặt 100.000 còn 120.000 chưa thanh toán.

Nợ TK 156:        200.000.000

Nợ TK 1331:        20.000

Có TK 331: 120.000.000

Có TK 111: 100.000.000

 1. Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000

Nợ TK 211: 500.000

Có TK 411: 500.000

 1. Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 10.000

Nợ TK 334: 10.000

Có TK 111: 10.000

 1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

Nợ TK 112: 35.000

Có TK 131: 35.000

File excel bài tập kế toán tổng hợp

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 01/2017
STTHọTênLương ngàyLương thángNgày nghỉLương lãnhLương kỳ 1Lương kỳ 2Ký nhận
BAN GIÁM ĐỐC
01Trần QuangThái       50,000
02Trần MinhTuấn       45,0002
03Trần TrườngThịnh       45,0005
Cộng???
PHÒNG KINH DOANH
01Nguyễn TrungHiếu       40,0002
02Hoàng PhươngThảo       40,000
03Lê ThanhHương       30,0001
04Phùng QuangĐức       30,0002
05Nguyễn TuấnPhương       28,500
06Trần Đức       28,5004
07Nguyễn VănHải       28,500
08Lương HàTrinh       28,500
09Phạm Thu       28,5003
10Nguyễn PhươngTrang       28,5001
Cộng???
PHÒNG KẾ TOÁN
01Nguyễn VănHậu       40,000
02Trần ThànhChung       38,0002
03Nguyễn PhanAnh       35,0003
04Lê NgọcTân       35,000
05Nguyễn HồngÁnh       35,0001
Cộng???
TỔNG CỘNG???

YÊU CẦU:

1. Lương tháng = Lương ngày*26

2. Lương lãnh = Lương tháng – (Lương ngày * ngày nghỉ)

3. Lương kỳ 1 = 2/3 lương

4. Lương kỳ 2 = Lương lãnh – Lương kỳ 1

5. Hoàn tất các ô tổng cộng

Các bạn có thể download lời giải và một số bài tập thực hành kế toán tổng hợp trên website tại đây: Bài tập kế toán trên Excel

0/5 (0 Reviews)

Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay.Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

One thought on “Bài tập thực hành về kế toán tổng hợp trên Excel

 1. Pingback: Bài tập thực hành về kế toán tổng hợp trên Excel – Trung tâm đào tạo Kế toán NewTrain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *