Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong Misa

Trung tâm kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong phần mềm kế toán Misa. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Mua hàng trong nước về nhập kho

NV1: Ngày 04/01/2018 Mua hàng Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Việt về nhập kho chưa thanh toán với người bán. Công ty Thiên Việt đã bàn giao đầy đủ hàng hóa ngày 04/01/2018, Kỹ Thuật Việt đã nhận đầy đủ hàng hóa và hóa đơn số 0015381, thuế GTGT 10%.

Căn cứ vào hóa đơn số 0015381 ngày 04/01/2018 các bạn định khoản nghiệp vụ như sau:

 • Nợ TK156 : 156.362.000
 • Nợ TK 1331 : 15.636.200
 • Có TK 331 : 171.998.200

Các bước hạch toán trên phần mềm thực hiện như sau:

 • Vào menu Nghiệp vụ --> Mua hàng --> Chứng từ Mua hàng hóa hoặc từ phân hệ Mua hàng --> chọn Chứng từ mua hàng hóa hoặc từ tab Mua hàng hóa, dịch vụ --> chọn chức năng Thêm

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 1

⇒ Màn hình sẽ hiển thị giao diện Chứng từ mua hàng hóa như sau.

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 2

 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho
 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là [Chưa thanh toán]
 • Xác nhận lập chứng từ mua hàng [Nhận kèm hóa đơn]
 • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng như sau:

Trên tab Phiếu nhập:

– Nhà cung cấp: gõ ký tự để search nhà cung cấp tại hộp chọn. Nếu chưa thiết lập thông tin nhà cung cấp từ danh mục -> bấm nút dấu cộng xanh -> hệ thống cho phép khai báo thông tin nhà cung cấp -> nhập thông tin cần thiết -> bấm nút [Cất][Đóng] hoặc sử dụng phím Alt + C để lưu lại thông tin và quay trở lại giao diện màn hình Phiếu nhập

– Diễn giải: Mua máy móc thiết bị nhập kho theo hóa đơn số 0015381 (các bạn có thể để nguyên mặc định phần mềm diễn giải hoặc có thể sửa theo nội dung diễn giải của mình)

– Ngày hạch toán: điền 04/01/2018 (thường lấy theo ngày hóa đơn)

– Ngày chứng từ: điền 04/01/2018 (thường lấy theo ngày hóa đơn)

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 3

Trên tab Hóa đơn:

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 4

Trên Tab Hàng tiền:

– Mã hàng: Di chuột tới dòng có chữ Bấm vào đây để thêm mới -> gõ mã hàng hoặc tên hàng cần nhập để search dữ liệu. Nếu chưa nhập thông tin hàng hóa ở phần danh mục vật tư hàng hóa -> bấm tích vào hộp chọn -> bấm chọn dấu cộng xanh để thêm mới DM hàng hóa

– Hệ thống hiện thị tên hàng, kho, tài khoản kho, đơn vị tính đã thiết lập từ danh mục, tài khoản công nợ (do tích chọn chưa thanh toán) -> kiểm tra lại xem kho, tài khoản kho, đơn vị tính đã chính xác chưa

– Số lượng: nhập số lượng mặt hàng theo hóa đơn

– Đơn giá: nhập đơn giá mặt hàng theo hóa đơn

– Hệ thống sẽ tự hiện thị thành tiền = đơn giá * số lương. Tuy nhiên bạn phải kiểm tra số liệu làm tròn cho khớp với hóa đơn

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 5

⇒ Nhập tương tự với mặt hàng khác

Trên Tab Thuế:

– Chọn lại % tiền thuế GTGT (nếu chưa thiết lập từ danh mục vật tư hàng hóa hoặc thiết lập sai)

– Kiểm tra lại tiền thuế phải khớp so với hóa đơn (nếu làm hóa đơn làm tròn)

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 6

Trên Tab Chi phí: thực hiện phân bổ chi phí mua hàng nếu có

 • Kiểm tra lại thông tin Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán cho khớp với hóa đơn
 • Bấm nút Cất trên thanh công cụ hoặc bấm tổ hợp phím Ctr + S để lưu lại dữ liệu vừa khai báo

Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng trên Misa 7

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

NV2: Ngày 20/01/2018 Mua hàng Công ty Cổ phần Gtic về nhập kho chưa thanh toán với người bán. Công ty GTic đã bàn giao đầy đủ hàng hóa ngày 20/01/2018, Kỹ Thuật Việt đã nhận đầy đủ hàng hóa và hóa đơn số 0005963, thuế GTGT 10%

Căn cứ vào hóa đơn số 0005963 ngày 20/01/2018 các bạn định khoản nghiệp vụ như sau:

 • Nợ TK156 : 152.952.740
 • Nợ TK 1331 : 15.295.274
 • Có TK 331 : 168.248.014

Thực hiện hạch toán trên phần mềm tương tự nghiệp vụ 1

NV3: Ngày 21/01/2018 Mua hàng Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Việt về nhập kho chưa thanh toán với người bán. Công ty Thiên Việt đã bàn giao đầy đủ hàng hóa ngày 21/01/2018, Kỹ Thuật Việt đã nhận đầy đủ hàng hóa và hóa đơn số 0015455, thuế GTGT 10%

Căn cứ vào hóa đơn số 0015455 ngày 04/01/2018 các bạn định khoản nghiệp vụ như sau:

 • Nợ TK156 : 179.677.280
 • Nợ TK 1331 : 17.967.728
 • Có TK 331 : 197.645.008

Thực hiện hạch toán trên phần mềm tương tự nghiệp vụ 1

NV4: Ngày 15/03/2018 Mua hàng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tin học Quang Đang về nhập kho đã thanh toán bằng tiền mặt. Công ty Quang Đăng đã bàn giao đầy đủ hàng hóa ngày 15/03/2018, Kỹ Thuật Việt đã nhận đầy đủ hàng hóa và hóa đơn số 0000764, thuế GTGT 10%

Căn cứ vào hóa đơn số 0000764 ngày 15/03/2018 các bạn định khoản nghiệp vụ như sau:

 • Nợ TK156 : 8.409.600
 • Nợ TK 1331 : 840.960
 • Có TK 1111 : 9.250.560

Các bước hạch toán trên phần mềm thực hiện như sau:

 • Trên phân hệ Mua hàng -> tab Mua hàng hóa, dịch vụ -> chọn chức năng Thêm -> màn hình sẽ hiển thị giao diện Chứng từ mua hàng hóa.
 • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho.
 • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là [Thanh toán ngay] = Tiền mặt
 • Xác nhận lập chứng từ mua hàng [Nhận kèm hóa đơn]
 • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng như sau:

Trên tab Phiếu nhập:

– Nhà cung cấp: QUANGDANG

– Diễn giải: Mua thiết bị kết nối mạng nhập kho theo hóa đơn số 000764

– Ngày hạch toán: điền 15/03/2018 (thường lấy theo ngày hóa đơn)

– Ngày chứng từ: điền 15/03/2018 (thường lấy theo ngày hóa đơn)

Trên tab Phiếu nhập:

– Nhà cung cấp: hiển thị theo tab Phiếu nhập

– Lý do chi: Chi thanh toán tiền mua thiết bị kết nối mạng theo hóa đơn số 000764

– Ngày hạch toán: điền 15/03/2018 (thường lấy theo ngày hóa đơn)

– Ngày chứng từ: điền 15/03/2018 (thường lấy theo ngày hóa đơn)

– Điền thông tin cần thiết khác

Trên tab Hóa đơn:

– Mẫu số HĐ: chọn 01GTKT3/001

– Ký hiêu HĐ: điền QĐ/17P

– Số HĐ: điền 0000764

Trên Tab Hàng tiền: Nhập tương tự NV1

Trên Tab Thuế: Nhập tương tự NV1

 • Kiểm tra lại thông tin Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán cho khớp với hóa đơn
 • Bấm nút Cất trên thanh công cụ hoặc bấm tổ hợp phím Ctr + S để lưu lại dữ liệu vừa khai báo

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

II. Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mô tả nghiệp vu:

Ngày 23/11/2017 Kỹ Thuật Việt ký hợp đồng với Granville nhập khẩu lô hàng camera

Mặt hàng:

Thiết bị quan sát (Camera) IP wifi YS 1700: số lượng 60, đơn giá 51.92 $

Thiết bị quan sát (Camera) YS2200 Full HD 1080P: số lượng 60, đơn giá 70.81 $

Thiết bị quan sát (Camera) YS230 ngoài trời Full HD 1080P: số lượng 120, đơn giá 70.81 $

Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%

Thuế nhập khẩu 10%

Ngày 23/11/2017 Kỹ Thuật Việt thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho công ty Granville

Tỷ giá ngày chuyển tiền 22.760 đ/1USD

Ngày 24/04/2018 Kỹ Thuật Việt nhận lô hàng nhập khẩu, các chi phí mua hàng phát sinh trước khi hàng về kho như sau:

NV1: Các chứng từ chi phí hàng về kho

Kỹ Thuật Việt thuê mua dịch vụ làm chứng từ, xếp dỡ… của công ty TNHH Dịch vụ thương mại giao nhận hàng hóa Bình Minh theo hóa đơn 0000245 ngày 24/01/2018; thuế GTGT 10%, đã thanh toán tiền mặt

 • Nợ TK 156 : 3.571.100
 • Nợ TK 1331 : 357.110
 • Nợ TK 1111 : 3.928.210

Kỹ Thuật Việt thuê mua dịch vụ kiểm hóa container của công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng theo hóa đơn 0020114 ngày 24/01/2018; thuế GTGT 10%, đã thanh toán tiền mặt

 • Nợ TK 156 : 650.000
 • Nợ TK 1331 : 65.000
 • Nợ TK 1111 : 715.000

Kỹ Thuật Việt thuê mua dịch vụ kiểm hóa container của công ty Công ty TNHH Một thành viên trung tâm Logictics Xanh theo hóa đơn 0025707 ngày 24/01/2018; thuế GTGT 10%, đã thanh toán tiền mặt

 • Nợ TK 156 : 813.989
 • Nợ TK 1331 : 81.399
 • Nợ TK 1111 : 895.388

NV2: Kê khai tờ khai hải quan và nộp thuế nhập khẩu

Ngày 25/01/2018 Kỹ Thuật Việt kê khai tờ khai hải quan lô hàng nhập khâu. Dựa vào tờ khai Hải quan (tỷ giá tại ngày kê khai hải quan: 22.745 đ/1USD), kế toán xác định các loại thuế phải nộp như sau:

Thuế nhập khẩu:

 • Nợ TK 156 : 36 075 844
 • Có TK 3333 : 36 075 844

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

 • Nợ TK 1331 : 39 683 430
 • Có TK 33312 : 39 683 430

NV3: Nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu

Ngày 25/01/2018 căn cứ vào tờ khai hải quan, Kỹ Thuật Việt đã nộp thuế đầy đủ bằng tiền mặt

⇒ Căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán nghiệp vụ nộp thuế như sau:

 • Nợ TK 3333 : 36 075 844
 • Nợ TK 33312 : 39 683 430
 • Có TK 1111 : 75 759 274

Ngày 25/01/2018 Kỹ Thuật Việt nhập kho lô hàng nhập khẩu, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 156 : 360 996 360 (giá trị theo hợp đồng * tỷ giá ngày chuyển tiền thanh toán)
 • Có TK 331 : 360 996 360

Nghiệp vụ “Mua hàng nhập khẩu về nhập kho” được thực hiện trên phần mềm như sau:

Trường hợp 1: Nhập chứng từ chi phí hàng về kho trước, nhập chứng từ mua hàng nhập khẩu sau

Bước 1: Hạch toán chi phí phát sinh sau khi hàng về đến cảng (chi phí hàng về kho)

● Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua dịch vụ (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, bấm nút Thêm -> chọn Chọn chứng từ mua dịch vụ hoặc vào menu Nghiệp vụ -> Mua hàng -> Chứng từ mua dịch vụ)

⇒ màn hình sẽ hiển thị giao diện Chứng từ mua hàng hóa như sau:

● Chọn phương thức thanh toán Thanh toán ngày = Tiền mặt

● Tích chọn Là chi phí mua hàng và khai báo thông tin chi tiết về phí sau hải quan (chi phí hàng về kho)

● Chọn mã nhà cung cấp (nếu chưa nhập dữ liệu danh mục nhà cung cấp -> bấm chọn nút dấu cộng xanh để thêm mới DM nhà cung cấp)

● Lý do chi: Chi thanh toán tiền phí chứng từ, xếp dỡ, vệ sinh cont, phí đại lý theo hóa đơn số 0000245

● Ngày hạch toán: điền 24/01/2018 (thường lấy theo ngày hóa đơn)

● Ngày chứng từ: điền 24/01/2018 (thường lấy theo ngày hóa đơn)

● Nhập các thông tin cần thiết khác

Trên Tab Hạch toán:

– Mã dịch vụ: Di chuột tới dòng có chữ Bấm vào đây để thêm mới -> gõ mã hàng hoặc tên hàng cần nhập để search dữ liệu. Nếu chưa nhập thông tin hàng hóa ở phần danh mục vật tư hàng hóa -> bấm tích vào hộp chọn -> bấm chọn dấu cộng xanh để thêm mới DM hàng hóa. Các bạn có thể sử dụng luôn mã dịch vụ CPMH có sẵn trong misa

– Hệ thống hiện thị tên dịch vụ, tài khoản chi phí/kho -> chọn lại tài khoản 1561 (vì chi phí mua hàng được tính vào giá trị nhập kho hàng hóa), đơn vị tính đã thiết lập từ danh mục (hoặc bỏ qua nếu dịch vụ không có đơn vị tính), tài khoản tiền = 1111 (do tích chọn thanh toán ngay bằng tiền mặt)

– Số lượng: nhập số lượng mặt hàng theo hóa đơn

– Đơn giá: nhập đơn giá mặt hàng theo hóa đơn

– Hệ thống sẽ tự hiện thị thành tiền = đơn giá * số lương. Tuy nhiên bạn phải kiểm tra số liệu làm tròn cho khớp với hóa đơn

⇒ Nhập tương tự với dịch vụ khác

Lưu ý:

– Nếu DN bạn muốn theo dõi riêng chi phí mua hàng thì chọn lại TK chi phí 1562 tuy nhiên khi tập hợp các chi phí mua hàng trên TK 1562 -> cần thực hiện bút toán kết chuyển chi phí mua hàng vào giá trị hàng hóa như sau:

 • Nợ 1561: 3.571.100
 • Có 1562: 357.110

Bút toán này các bạn thực hiện ở phân hệ Chứng từ nghiệp vụ khác

– Nếu DN bạn không muốn theo dõi mã các chi phí dịch vụ trên có thể sử dụng mã dịch vụ sẵn có là mã CPMH để nhập gộp như sau:

Trên Tab Thuế:

– Chọn lại % tiền thuế GTGT (nếu chưa thiết lập từ danh mục vật tư hàng hóa hoặc thiết lập sai)

– Kiểm tra lại tiền thuế phải khớp so với hóa đơn (nếu làm hóa đơn làm tròn)

– Mẫu số HĐ: chọn 01GTKT3/001 (bấm chuột phải vào tiêu đề cột -> chọn Sửa mẫu -> chọn tab Thuế -> tích chọn Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ -> Bấm nút Cất để hiện thị cột dữ liệu này trên tab Thuế) (không bắt buộc điền)

– Ký hiêu HĐ: điền BM/16P (không bắt buộc điền)

– Số HĐ: điền 0000245

Trên Tab Thống kê: thực hiện chọn các chỉ tiêu cần thống kê khác nếu có

 • Kiểm tra lại thông tin Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán cho khớp với hóa đơn
 • Bấm nút Cất trên thanh công cụ hoặc bấm tổ hợp phím Ctr + S để lưu lại dữ liệu vừa khai báo

 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
 • Các bạn nhập tương tự trên với hóa đơn số 0020114 và 0025707

Lưu ý: Các chứng từ chi phí sau hải quan (chi phí hàng về kho) khi nhập chứng từ các bạn phải tích vào là chi phí mua hàng thì phần mềm mới thực hiện được việc thống kê chi phí mua hàng để phân bổ chi phí mua hàng vào giá trị hàng mua

Bước 2: Hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho trong Misa

TH muốn hệ thông tự quy đổi ngoại tệ khi tính thuế nhập khẩu, các bạn thực hiện như sau:

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn

⇒ Chọn Tùy chọn chung, kéo thanh trượt bên tay phải xuống dưới và tích chọn ô Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên Phí trước HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán

⇒ Hệ thống sẽ hiển thị cột nhập tỷ giá tính thuế trên chứng từ mua hàng nhập khẩu. Trong TH không tích chọn như trên, các bạn sẽ tự nhập giá tính thuế vào phần mềm theo tờ khai hải quan

Trên phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm -> chọn Chứng từ mua hàng hóa).

● Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng:

Tại tab Phiếu nhập

o Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

o Lựa chọn phương thức thanh toán = Chưa thanh toán (khoản tiền này đã trả trước năm 2017 nên sẽ chọn chưa thanh toán để ghi nhận tăng công nợ phải trả)

o Chọn Loại tiền =USD và nhập Tỷ giá quy đổi = 22.760 (tỷ giá ngày chuyển tiền thanh toán trả trước toàn bộ lô hàng ngày 23/11/2017).

Tại tab Hóa đơn -> cách nhập tương tự mua hàng trong nước

Vì nhập khẩu nên Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ các bạn để trống; số hóa đơn: số hóa đơn trên Invoice hoặc số trên tờ khai hải quan

Tại tab Hàng tiền

– Chọn mã hàng, nhập số lượng (tương tự phần mua hàng trong nước)

– Nhập đơn giá: lấy đơn giá trên tờ khai hải quan hoặc trên hóa đơn (theo ngoại tệ) -> hệ thống tự hiển thị thành tiền theo nguyên tệ và quy đổi theo tỷ giá đã nhập ở mục Tỷ giá

● Khai báo thuế suất thuế nhập khẩu/thuế TTĐB (nếu có)/thuế GTGT hàng nhập khẩu. Chương trình sẽ tự động xác định tiền thuế phải nộp theo đúng thực tế trên tờ khai hải quan.

Tại tab Phí hàng về kho

● Bấm nút Chọn.

● Thiết lập các điều kiện tìm kiếm chứng từ chi phí: từ ngày đến ngày, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

● Tích chọn chứng từ hạch toán chi phí hàng về kho (các hóa đơn nhập ở Bước 1) cần phân bổ vào giá trị hàng nhập khẩu.

● Bấm nút Đồng ý

● Bấm nút Phân bổ CP

● Chọn Phương thức phân bổ = Tỷ lệ % theo số lượng hoặc Tỷ lệ % theo giá trị

⇒ Bấm nút Phân bổ

⇒ Sau đó click chuột sang tab Hàng tiền để hệ thống load lại chi phí hàng về kho ghi nhận vào giá trị hàng nhập kho

⇒ Kiểm tra lại số liệu tại các chỉ tiêu tổng tiền hàng, thuế nhập khẩu, Tiền thuế GTGT, Phí hàng về kho, Giá trị nhập kho

Lưu ý: Nếu phát hiện ra chứng từ chi phí nhập sai các bạn click vào số chứng từ của dòng chứng từ chi phí nhập sai -> bỏ ghi -> sửa. Sửa xong -> bấm nút Loại bỏ các chứng từ chi phí -> nháy lại vào tab Hàng tiền và thực hiện lại bước chọn trên lấy dữ liệu chi phí, phân bổ lại chi phí

TH có phí trước hải quan -> thực hiện các thao tác giống bước 1 và phí hàng về kho (lưu ý thực hiện trước bước nhập tab thuế)

● Bấm nút Cất để lưu lại dữ liệu chứng từ mua hàng vừa nhập

Bước 3: Nộp thuế GTGT, thuế nhập khẩu

(Tùy theo giấy nộp tiền vào NSNN so với ngày nhập kho lô hàng nhập khẩu để thực hiện bước 3 trước bước 2)

Căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước -> Kế toán hạch toán nghiệp vụ nộp thuế trên phần mềm Misa như sau:

 • Cách 1

Chọn Phân hệ Quỹ -> Nộp thuế (hoặc vào menu Nghiệp vụ -> Quỹ -> Nộp thuế)

– Chọn Loại thuế: Thuế hàng nhập khẩu

– Nhập Ngày nộp thuế

– Chọn phương thức thanh toán: Tiền mặt (nếu nộp tiền mặt)

– Tích chọn các chứng từ ở danh sách chứng từ mua hàng

– Bấm nút Nộp thuế

– Hệ thống hiển thị giao diện Phiếu chi nộp thuế

– Nhập các thông tin cần thiết

– Bấm nút Cất để lưu lại thông tin

Lưu ý: Cách này chỉ lựa chọn khi đã nhập chứng từ mua hàng nhập khẩu (tức là đã hạch toán thuế phải nộp)

 • Cách 2

Chọn Phân hệ Quỹ -> Chi tiền (hoặc vào menu Nghiệp vụ -> Quỹ -> Chi tiền)

– Chọn Đối tượng: Các bạn nhập đối tượng là cơ quan thu thuế

– Nhập Người nhận, Địa chỉ

– Nhập Lý do chi: Chi nộp thuế GTGT, thuế nhập khẩu lô hàng camera theo tờ khai hải quan số 10187957226

– Nhập ngày hạch toán: 25/01/2018 (theo ngày giấy nộp tiền vào NSNN)

– Nhập ngày chứng từ: 25/01/2018 (theo ngày giấy nộp tiền vào NSNN)

– Nháy chuột xuống dòng tiếp theo nhập diễn giải: Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu -> chọn TK Nợ = 33312 -> nhập số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu theo giấy nộp tiền vào NSNN

– Trỏ chuột tại dòng hiển thị chữ Bấm vào đây để thêm mới nhập diễn giải: Nộp thuế nhập khẩu -> nháy sang cột TK Nợ -> chọn tài khoản 3333 -> nhập số tiền thuế nhập khẩu theo giấy nộp tiền vào NSNN

– Bấm nút Cất để lưu lại thông tin

Trường hợp 2: Nhập chứng từ nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu trước, nhập chứng từ chi phí hàng về kho sau trong Misa

Trường hợp các bạn nhập chứng từ mua hàng trước, nhập chứng từ chi phí hàng về kho sau, các bạn thực hiện các bước nhập chứng từ mua hàng như trên bỏ qua bước chọn chứng từ chi phí hàng về kho. Khi nhập chứng từ chi phí hàng về kho, ở mỗi chứng từ chi phí hàng về kho sau khi nhập xong ấn nút cất, các bạn thực hiện phân bổ chi phí như sau:

Bấm nút Phân bổ CP

Bấm nút Chọn chứng từ mua hàng

Nhập từ ngày dến ngày hoặc chọn nhà cung cấp để tìm kiếm chứng từ mua hàng nhập khẩu đã nhập -> bấm Lấy dữ liệu -> bấm Đồng ý

Hệ thống hiển thị chứng từ mua hàng như sau

Các bạn chọn phương thức phân bổ: Tỷ lệ % theo giá trị

Bấm nút Phân bổ

Tương tự với các chứng từ chi phí hàng về kho khác

Thực hiện phân bổ chi phí xong các bạn thực hiện nghiệp vụ nộp thuế nhập khẩu như trên

Như vậy, NewTrain đã hướng dẫn xong các bạn nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu hàng hóa nhập kho trong Misa.

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo NewTrain theo Hotline/Zalo: 098.721.8822

Trung tâm đào tạo NewTrain chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo