Phương pháp tính giá tài sản trong kế toán

Phương pháp tính giá trong kế toán là phương pháp quan trọng để kế toán xác định đúng các giá trị Tài sản trong doanh nghiệp. Từ đó định giá đúng doanh nghiệp. Bài viết sau đây, kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các nguyên tắc trong phương pháp tính giá.

>>> Bài viết liên quan: Hương dẫn tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho

1.      Phương pháp tính giá là gì

Tính giá là phương pháp kế toán sử dụng thước đo giá trị (thước đo tiền tệ) để xác định trị giá thực tế của tài sản theo những nguyên tắc nhất định.

Ví dụ: tính giá nguyên vật liệu nhập kho, tính nguyên giá tài sản cố định…

Phuong phap tinh gia

                                                                                   Phương pháp tính giá

2. Nguyên tắc tính giá các loại tài sản

a. Nguyên tắc tính giá chung

Mọi tài sản trong đơn vị phải được tính theo đúng trị giá thực tế của tài sản (còn gọi là giá phí hoặc giá vốn) tức là mọi chi phí đã chi ra để hình thành nên tài sản.

b. Nguyên tắc tính giá cụ thể đối với từng loại tài sản

  • Đối với tài sản cố định (TSCĐ)

Khi đánh giá tài sản cố định phải xem xét 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại.

Nguyên giá: là toàn bộ chi phí mà đơn vị thực tế bỏ ra để có được TSCĐ sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Cách xác định nguyên giá:

Nguyên giá TSCĐ mua sắm  

=

 Giá mua  

+

Thuế nhập khẩu, Thuế TTĐB, thuế BVMT (nếu có)

 

+ Chi phí trước khi sử dụng

Trong đó:

+ Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:Giá mua bao gồm cả thuế GTGT

(+ Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:  Giá mua chưa có thuế GTGT

+ Chi phí trước khi đưa vào sử dụng : Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chạy thử…

+ Thuế nhập khẩu = Giá nhập khẩu  x Thuế suất thuế nhập khẩu

Nguyên giá TSCĐ xây dựng  

=

Giá thành thực tế

( hoặc giá trị quyết toán công trình)

+ Chi phí trước khi sử dụng

Giá  trị hao mòn: Là tổng giá trị tài sản cố định bị hao mòn trong quá trình sử dụng tài sản. Bằng các phương pháp trích khấu hao để tính giá trị từng phần của tài sản cố định được đưa vào chi phí: Khấu hao đường thẳng, khấu hao nhanh theo số dư giảm dần….

Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị hao mòn (Hao mòn lũy kế).

Ví dụ:

Có tài liệu sau:

Ngày 2/10/N, mua một tài sản cố định chưa trả tiền cho người bán, giá hóa đơn chưa có thuế GTGT 300.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10% trên giá chưa có thuế. Chi phí vận chuyển, lắp đặt chạy thử  đã trả bằng tiền mặt theo giá hóa đơn chưa có thuế GTGT 5.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%.

Tính nguyên giá của tài sản cố định theo 2 trường hợp:

– Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

– Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Ta có:

– Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 

Nguyên giá

 

=

 

300.000.000

 

+

 

5.000.000

 

=

 

305.000.000 đ

 

– Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nguyên giá = 330.000.000 +  

5.500.000

 

       
  • Đối với nguyên vật liệu, dụng cụ, hàng hoá:
  • Giá nhập kho: Được xác định tùy theo từng nguồn nhập:

– Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu mua ngoài, bao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,… nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có).

– Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu xuất chế biến và chi phí chế biến.

– Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến, chi phí vận chuyển vật liệu đến nơi chế biến và từ nơi chế biến về doanh nghiệp, tiền thuê ngoài gia công chế biến.

– Giá gốc của nguyên liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần là giá trị được các bên tham gia góp vốn liên doanh thống nhất đánh giá chấp thuận.

  • Giá xuất kho: Giá thực tế của vật liệu (hàng hóa, sản phẩm) xuất kho: Áp dụng 1 trong 3 phương pháp sau, sử dụng phương pháp nào tuỳ thuộc yêu cầu quản lý và trình độ nghiệp vụ của nhân viên kế toán, cụ thể:

+ Phương pháp Nhập trước xuất trước (FIFO): Theo phương pháp này giả thuyết rằng số vật liệu nào nhập trước sẽ được ưu tiên xuất ra trước.

+ Phương pháp giá thực tế đích danh: hàng nào thuộc lần nhập nào thì xuất hàng đó ra sẽ tính giá của lần nhập đó.

+ Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền: Theo phương pháp này cuối kỳ kế toán phải xác định đơn giá bình quân của vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ  làm giá xuất kho.

>>> Xem chi tiết tại: Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu

Ví dụ: Công ty Nhật Hà có tình hình nhập xuất kho vật tư NLCA trong tháng 3/N như sau: (đơn vị 1.000đ)

Ngày

 

Nội dung Đơn vị Đơn giá Nhập Xuất Tồn
SL TT SL TT SL TT
1/3 Tồn kho đầu kỳ kg 50 2.000 100.000
3/3 Nhập do mua ngoài kg 52 5.000 260.000
6/3 Xuất kg 4.000
9/3 Nhập do mua ngoài kg 53 5.000 265.000
12/3 Xuất kg 6.000
18/3 Nhập do mua ngoài kg 51 6.000 306.000
26/3 Xuất kg 3.000
Cộng phát sinh 16.000    831.000 13.000
31/3 Tồn kg 5.000
Yêu cầu: Tính giá trị thực tế NLCA xuất kho  và tồn kho theo phương pháp Nhập trước, xuất trước và Bình quân cả kỳ dự trữ (BQGQ).

Lời giải: (đơn vị 1.000đ)

– Theo phương pháp Bình quân cả kỳ dự trữ

Ta có đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ là:

Giá trị VL tồn đầu kỳ + Giá trị VL nhập trong kỳ

SL VL tồn Đầu kỳ + SL VL nhập trong kỳ

= Giá bình quân cả kỳ dự trữ

 

2.000*50+5.000*52+5.000*53+6.000*51

2.000+5.000+5.000+6.000

= 51,722 (ngđ/kg)

Giá trị vật liệu xuất kho trong tháng:

13.000 kg   x 51,722 (ngđ/kg) =672.388,89 (ngđ/kg)

  • Đối với thành phẩm sản xuất ra:

Được xác định trên cơ sở chi phí sản xuất phát sinh bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.


Tổng giá thành sản phẩm SX đã hoàn thành
= Chi phí SX dở dang đầu tháng + Chi phí SX phát sinh trong tháng Chi phí SX dở dang cuối tháng

 

Giá thành đơn vị sản phẩm = Tổng giá thành sản phẩm SX đã hoàn thành
Số lượng sản phẩm hoàn thành

>> Xem thêm: Kiểm kê là gì? Những điều cần biết về kiểm kê

Sổ kế toán là gì? Cách phân loại các loại sổ kế toán

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo NewTrain theo thông tin sau:

Trung tâm đào tạo NewTrain

Hotline: 098.721.8822

Fanpage: Kế Toán Newtrain –  Địa Chỉ Số 1 Về Đào Tạo Kế Toán Thực Tế

Email: daotao.newtrain@gmail.com

Trung tâm đào tạo NewTrain chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo