Phương pháp định khoản kế toán các khoản phải trích theo lương

Các khoản phải trích theo lương trong doanh nghiệp gồm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động nghề nghiệp, kinh phí công đoàn. Bài viết dưới đây, kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách định khoản kế toán các khoản phải trích theo lương.

>>> Xem thêm: Phương pháp định khoản kế toán các nghiệp vụ về tiền lương

1. Tài khoản kế toán phải ánh các khoản phải trích theo lương

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.

+ Nội dung: Tài khoản 338 dùng để phát sinh các khoản phải trả, phải nộp khác (cho cơ quan pháp luật, các tổ chức đoàn thể, kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…).

+ Kết cấu:

Bên Nợ:

– Các khoản đã nộp cho cơ quan quản lý và các quỹ.

– Các khoản đã chi về kinh phí công đoàn.

– Xử lý giá trị tài sản thừa.

– Các khoản đã trả, đã nộp khác.

Bên Có:

– Các khoản phải nộp, phải trả hay thu hộ.

– Giá trị tài sản thừa chờ xử lý.

– Số đã nộp, đã trả lớn hơn số phải nộp, phải trả được cấp bù.

Dư Nợ (nếu có):Số trả thừa, nộp thừa vượt chi chưa thanh toán.

Dư Có: Số còn phải trả, phải nộp hay giá trị tài sản thừa chờ xử lý.

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác được chi tiết theo các nội dung sau:

– TK 3381 – Tài sản thừa chờ xử lý.

– TK 3382 – Kinh phí công đoàn.

– TK 3383 – Bảo hiểm xã hội.

– TK 3384 – Bảo hiểm y tế.

– TK 3387 – Doanh thu nhận trước.

– TK 3388 – Phải nộp khác.

– TK 3389- Bảo hiểm thất nghiệp

Ngoài các tài khoản trên, kế toán còn sử dụng  nhiều tài khoản liên quan khác như:

– TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

– TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

– TK 641 – Chi phí bán hàng.

– TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

– TK 241 – Chi phí xây dựng CB dở dang.

– TK 111- Tiền mặt.

– TK 112 – Tiền gửi ngân hàng.

cac-khoan-trich-theo-luong
                        Định khoản các khoản phải trích theo lương

2. Phương pháp định khoản các khoản phải trích theo lương

1- Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp trong kỳ:

Nợ TK 622:  Tiền lương cơ bản của công nhân trực tiếp sản xuất * tỷ lệ trích theo lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Nợ TK 627 (6271): Tiền lương cơ bản của nhân viên quản lý PX * tỷ lệ trích theo lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Nợ TK 641 (6411):  Tiền lương cơ bản của nhân viên bán hàng * tỷ lệ trích theo lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Nợ TK 642 (6421):  Tiền lương cơ bản của nhân viên QLDN * tỷ lệ trích theo lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Nợ TK 241: Tiền lương cơ bản của Công nhân XDCB * tỷ lệ trích theo lương tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Nợ TK 334:  Tổng Tiền lương cơ bản của toàn bộ CNV * tỷ lệ trích theo lương trừ vào thu nhập người lao động.

Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3389) – Tổng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp phải trích trong kỳ.

2- Tính trợ cấp bảo hiểm xã hội trả cho người lao động: (khi người lao động bị ốm ,đau, thai sản, tai nạn lao động…)

Nợ TK 338 (3383)-Nếu doanh nghiệp có để lại một phần từ quỹ BHXH.

Nợ TK 338 (3388)- Nếu cấp trên thanh toán hộ.

Có TK 334- BHXH công nhân viên được hưởng.

3- Khi chuyển tiền nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cho cơ quan chuyên môn quản lý:

Nợ TK 338 (3382, 3383, 3384) – Số đã nộp

Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

4- Chi tiêu kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp

Nợ TK 338 (3382)

Có TK 111, Có TK 112

5- Trường hợp số đã trả, đã nộp về kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, kể cả số vượt chi lớn hơn số phải trả, phải nộp, khi được cấp bù:

Nợ TK 111, 112

          Có TK 338 (3382, 3383).

6- Khi nộp bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3389)

Có TK 111, 112.

3. Ví dụ định khoản kế toán các khoản phải trích theo lương

Công ty NewTrain có tài liệu tháng 8/2018 như sau: Đơn vị 1.000 đ.

1.Ngày 31/08, tính lương phải trả cho người lao động trong tháng. Trong đó: Tiền lương công nhân sản xuất sản phẩm 200.000; tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng 30.000; tiền lương nhân viên bán hàng 40.000; tiền lương nhân viên quản lý doanh nghiệp 60.000.

2.Ngày 31/08, tính các khoản trích theo lương theo chế độ quy định (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN).

3.Ngày 31/08, nộp toàn bộ các khoản (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) theo chế độ cho các cơ quan quản lý quỹ bằng tiền gửi ngân hàng.

4.Ngày 31/8, tính tiền trợ cấp BHXH phải trả cho người lao động trong tháng, số tiền 9.000. Trong đó: công nhân sản xuất sản phẩm 3.500; nhân viên quản lý phân xưởng 1.000; nhân viên bán hàng 3.000; nhân viên quản lý doanh nghiệp 1.500.

5.Ngày 31/8, Nhận tiền trợ cấp BHXH do cơ quan quản lý quỹ BHXH cấp bằng tiền gửi ngân hàng, số tiền 9.000.

6.Ngày 31/8, chi tiền mặt thăm hỏi người lao động trong tháng, số tiền 5.000.

7.Ngày 31/8, chi lương và các khoản phải trả cho người lao động bằng tiền mặt.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên tại công ty NewTrain T8/2018.

Lời giải (ĐVT: 1.000đ)

1.Ngày 31/08, tính lương phải trả cho người lao động trong tháng

Nợ TK 622: 200.000
Nợ TK 627: 30.000
Nợ TK 641: 40.000
Nợ TK 642: 60.000
Có TK 334: 330.000

2.Ngày 31/08, tính các khoản trích theo lương theo chế độ quy định(34%)

Nợ TK 622: 47.000
Nợ TK 627: 7.050
Nợ TK 641: 9.400
Nợ TK 642: 14.100
Nợ TK 334: 34.650
Có TK 338: 112.200

3.Ngày 31/08, nộp toàn bộ các khoản (BHXH, BHYT, BHTN) theo chế độ

Nợ TK 338: 105.600
Có TK 112: 105.600

4.Ngày 31/8, tính tiền trợ cấp BHXH phải trả cho người lao động trong tháng

Nợ TK 3383: 9.000
Có TK 334:        9.000

5.Ngày 31/8, Nhận tiền trợ cấp BHXH do cơ quan quản lý quỹ BHXH cấp

Nợ TK 112: 9.000
Có TK 3383: 9.000

6.Ngày 31/8, chi tiền mặt thăm hỏi người lao động

Nợ TK 3382: 5.000
Có TK 111:        5.000

7.Ngày 31/8, chi lương và các khoản phải trả cho người lao động

Nợ TK 334: 304.350
Có TK 111:  304.350

>> Xem thêm: Cách tính lương theo sản phẩm

       Bài 1: Hạch toán tính lương

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo NewTrain theo thông tin sau:

Trung tâm đào tạo NewTrain

Hotline: 098.721.8822

Fanpage: Kế Toán Newtrain –  Địa Chỉ Số 1 Về Đào Tạo Kế Toán Thực Tế

Email: daotao.newtrain@gmail.com

Trung tâm đào tạo NewTrain chúc các bạn thành công!

 

0/5 (0 Reviews)
One thought on “Phương pháp định khoản kế toán các khoản phải trích theo lương
  1. Pingback: Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệ - Đào tạo NewTrain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo