Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung

Ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung là hình thức ghi sổ mà Tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào Sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh. Để biết cách ghi vào sổ nhật ký chung thế nào mời các bạn tham khảo bài viết đươi đây của Trung tâm kế toán NewTrain.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ

1. Hệ thống sổ kế toán theo Hình thc Nht ký chung

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào Sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh. Sau đó lấy số liệu trên Sổ Nhật ký chung để ghi Sổ Cái của từng tài khoản kế toán có liên quan.

Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hình thức kế toán Nhật ký chung

– Sổ nhật ký chung

– Các Sổ Nhật ký chuyên dùng (sổ Nhật ký đặc biệt).

– Sổ Cái các tài khoản.

– Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.

Sổ Nhật ký chung: Là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi chép tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo thứ tự thời gian. Sổ Nhật ký chung có mẫu như sau:

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm………

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái Số hiệu tài khoản Số phát sinh
Số Ngày, tháng Nợ
1 2 3 4 5 6 7 8
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau

Ngày…..tháng…….năm…..

Người ghi sổ                     Kế toán trưởng                                  Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)                           (Ký, đóng dấu)

Các Sổ Nhật ký chuyên dùng: Là sổ kế toán tổng hợp để phản ánh loại nghiệp vụ kinh tế tài chính diễn ra nhiều lần trong quá trình hoạt động của đơn vị như thu tiền, chi tiền, mua hàng, bán hàng để phục vụ yêu cầu quản lý riêng với loại nghiệp vụ kinh tế tài chính đó (như Nhật ký quỹ, Nhật ký mua hàng…). Các Sổ Nhật ký chuyên dùng có mẫu như sau:

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm…….

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Ghi Nợ TK Ghi Có các tài khoản
Số Ngày tháng Tài khoản khác
Số tiền Số hiệu
– Số trang trước chuyển sang
– Cộng chuyển sang trang sau

 

Ngày…..tháng…….năm…..

Người ghi sổ                     Kế toán trưởng                                  Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)                           (Ký, đóng dấu)

 

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Năm…….

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Ghi Nợ TK Ghi Có các tài khoản
Số Ngày tháng Tài khoản khác
Số tiền Số hiệu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
– Số trang trước chuyển sang
– Cộng chuyển sang trang sau

Ngày…..tháng…….năm…..

Người ghi sổ                     Kế toán trưởng                                  Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)                           (Ký, đóng dấu)

 

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm……..

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tài khoản ghi Nợ Phải trả NB (ghi Có)
Số hiệu Ngày tháng Hàng hoá VL Tài khoản khác
Số hiệu Số tiền
1 2 3 4 5 6 7 8 9
– Số trang trước chuyển sang
– Cộng chuyển sang trang sau

Ngày…..tháng…….năm…..

Người ghi sổ                     Kế toán trưởng                                  Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)                           (Ký, đóng dấu)

 

NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Năm…….

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Phải thu từ người mua Ghi Có TK doanh thu
Số hiệu Ngày tháng Hàng hoá Thành phẩm Dịch vụ
1 2 3 4 5 6 7 8
– Số trang trước chuyển sang
– Cộng chuyển sang trang sau

Ngày…..tháng…….năm…..

Người ghi sổ                     Kế toán trưởng                                  Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)                           (Ký, đóng dấu)

 

Sổ Cái các tài khoản: Là sổ kế toán tổng hợp sử dụng để ghi chép, hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ kế toán theo tài khoản kế toán tổng hợp. Sổ Cái của hình thức này có mẫu như sau:

SỔ CÁI

(Áp dụng trong hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm…….

Tên tài khoản…………

Số hiệu tài khoản…….

 

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Trang sổ nhật ký chung Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
1 2 3 4 5 6 7
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau x

x

Ngày…..tháng…….năm…..

Người ghi sổ                     Kế toán trưởng                                  Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)

Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép một cách chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phản ánh trên sổ kế toán tổng hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Trình t ghi s kế toán theo hình thc kế toán Nht ký chung

 

Giải thích trình tự ghi sổ kế toán.

(1) Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ để lập định khoản kế toán sau đó ghi vào Sổ Nhật ký chung theo thứ tự thời gian. Trường hợp loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều như thu tiền… thì không ghi vào Sổ Nhật ký chung mà ghi vào Sổ Nhật ký đặc biệt, tuỳ theo yêu cầu quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể còn ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.

(2) Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau khi ghi Sổ Nhật ký chung, kế toán lấy số liệu để ghi vào Sổ Cái các tài khoản kế toán có liên quan.

(3) Cuối tháng khoá sổ các Nhật ký đặc biệt để lấy số liệu tổng hợp ghi vào Sổ Cái các tài khoản kế toán có liên quan.

(4) Cuối tháng khoá sổ các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết để lấy số liệu tổng cộng ghi vào Bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh mở theo từng tài khoản kế toán.

(5) Đối chiếu số liệu giữa Bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh và Sổ Cái của tài khoản tương ứng.

(6) Cuối kỳ kế toán, lấy số liệu cần thiết trên các Sổ Cái để lập Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản.

(7) Cuối kỳ kế toán, lấy số liệu trên Bảng đối chiếu số phát sinh các tài khoản và bảng tổng hợp số liệu chi tiết để lập Báo cáo kế toán.

Ưu, nhược điểm của hình thức kế toán Nhật ký chung:

– Ưu điểm: Việc ghi chép đơn giản, do kết cấu sổ đơn giản, rất thuận tiện cho việc xử lý công tác kế toán bằng máy vi tính.

– Nhược điểm: Việc tổng hợp số liệu báo cáo không kịp thời nếu sự phân công công tác của cán bộ kế toán không hợp lý.

>>> Xem thêm: Cách tính lương theo thời gian chi tiết

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo NewTrain theo thông tin sau:

Trung tâm đào tạo NewTrain

Hotline: 098.721.8822

Fanpage: Kế Toán Newtrain –  Địa Chỉ Số 1 Về Đào Tạo Kế Toán Thực Tế

Email: daotao.newtrain@gmail.com

Trung tâm đào tạo NewTrain chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo