Sổ kế toán tổng hợp là gì? Các mẫu sổ kế toán tổng hợp cần biết

Để thực hiện công tác kế toán ở mỗi doanh nghiệp thì việc lên sổ kế toán là rất quan trọng cho việc hạch toán các phát sinh của doanh nghiệp. Trong đó, sổ kế toán bao gồm hai loại là sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Vậy chính xác sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp là gì? Các mẫu sổ kế toán cần biết bao gồm những gì? Chúng ta cùng đi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

1. Sổ kế toán là gì? Có bao nhiêu loại sổ kế toán

1.1 Sổ kế toán là gì?

1.1.1. Khái niệm sổ kế toán

Sổ kế toán chính là khâu trung gian kết nối mọi công tác kế toán trong doanh nghiệp
Sổ kế toán chính là khâu trung gian kết nối mọi công tác kế toán trong doanh nghiệp

Sổ kế toán là phương tiện dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ một cách khoa học toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán, trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán.

Tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống sổ kế toán cho phù hợp, song vẫn đảm bảo các quy định về sổ kế toán trong Luật kế toán. Việc có sổ kế toán sẽ giúp đảm bảo các thông tin giao dịch, thông tin phát sinh luôn được cập nhật đầy đủ, kịp thời và dễ dàng cho việc kiểm soát, kiểm tra, đối chiếu. 

1.1.2. Các yêu cầu cần có đối với sổ kế toán hợp lệ

Xuất phát từ nhu cầu tập hợp và hệ thống khoa học các thông tin trên cơ sở chứng từ gốc phục vụ công tác quản lý và kiểm tra khi cần thiết mà mẫu số kế toán được xây dựng phù hợp với mỗi doanh nghiệp. 

Song các yêu cầu chung cần có với sổ kế toán hợp lệ như sau:

 • Đảo bảo các quy định về sổ kế toán trong Luật kế toán. Phải ghi rõ tên đơn vị, tên sổ, ngày tháng năm lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, số trang và dấu giáp lai.
 • Kết cấu sổ phải khoa học, hợp lý, đảm bảo thuận lợi cho công việc ghi chép, tổng hợp thông tin phục vụ cho công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng.
 • Vào mỗi một kỳ kế toán thì mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ có duy nhất một hệ thống sổ kế toán.
 • Doanh nghiệp có thể tự chọn hệ thống sổ kế toán áp dụng cho đơn vị của mình căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ tài chính quy định.

1.1.3. Một đơn vị kế toán sử dụng sổ kế toán như thế nào?

Sổ kế toán chính là khâu trung gian để từ các chứng từ gốc được tập hợp và ghi chép lại một cách có hệ thống và khoa học. Mục đích của sổ kế toán là phục vụ công tác tính toán, tổng hợp các thông tin, là cơ sở để lên báo cáo tài chính.

Các sổ kế toán sau khi lập xong, có chữ ký đầy đủ của kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật thì sẽ được đóng sổ và lưu trữ riêng theo từng kỳ kế toán. Để tạo điều kiện thuận lợi mỗi khi ban lãnh đạo cần để phục vụ cho công tác quản lý và trình cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Sổ kế toán chính là khâu kết nối mọi công tác kế toán trong doanh nghiệp. Bởi vậy việc lập sổ kế toán phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác và phù hợp với từng đơn vị kế toán.

1.2 Các loại sổ kế toán

Sổ kế toán cần phải có nhiều loại để phản ánh đa dạng, chi tiết các đối tượng kế toán. Hiện nay, sổ kế toán được chia làm hai loại:

 • Sổ kế toán tổng hợp: là sổ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán, cũng như tình hình hoạt động kinh tế một cách tổng quát.
 • Sổ kế toán chi tiết: là sổ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tượng ở dạng chi tiết, tùy thuộc vào nhu cầu quản lý ở mỗi doanh nghiệp.

2. Sổ kế toán tổng hợp là gì? Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

2.1 Khái niệm về sổ kế toán tổng hợp là gì?

Sổ kế toán tổng hợp là một trong các loại sổ kế toán, được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Sổ kế toán tổng hợp còn dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2 Sổ kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Sổ nhật ký chung và sổ cái

2.2.1 Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung là sổ dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ cho việc ghi sổ cái.

Số liệu trên sổ nhật ký chung phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

Sổ nhật ký chung sẽ phản ánh đầy đủ các nội dung:

 • Ngày tháng ghi sổ: ghi theo trình tự thời gian.
 • Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ: nghiệp vụ phát sinh trước vào sổ trước.
 • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính, phát sinh.
 • Số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Sổ nhật ký chung để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản

2.2.2 Sổ cái kế toán

Sổ cái là một sổ kế toán tổng hợp, dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của từng tài khoản kế toán trong mỗi kỳ kế toán của doanh nghiệp. 

Sổ cái phản ánh số liệu: tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán.

Sổ cái kế toán phản ánh những nội dung:

 • Ngày, tháng ghi sổ
 • Số hiệu, ngày tháng của chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ
 • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ phát sinh
 • Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên nợ hoặc bên có của tài khoản
Sổ cái kế toán dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của từng tài khoản kế toán trong mỗi kỳ kế toán của doanh nghiệp
Sổ cái kế toán dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của từng tài khoản kế toán trong mỗi kỳ kế toán của doanh nghiệp

2.3 Ứng dụng của sổ kế toán tổng hợp

Sổ kế toán tổng hợp chính là một phương tiện phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là căn cứ để lên báo cáo tài chính và là cơ sở dữ liệu để quản lý cũng như đề ra những kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.

3. Mẫu sổ kế toán tổng hợp theo Thông tư 200

Sau đây là mẫu sổ kế toán tổng hợp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC với hình thức ghi sổ phổ biến – Nhật ký chung:

Mẫu sổ nhật ký chung:

Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu sổ cái kế toán:

Mẫu sổ cái theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu sổ cái theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về sổ kế toán tổng hợp và một số mẫu sổ kế toán mà bạn cần biết. Tuy nhiên để có thể làm tốt được công việc ghi sổ, phản ánh số liệu từ chứng từ gốc lên sổ kế toán thì đòi hỏi bạn phải có kỹ năng, hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán cũng như cách để vào sổ chính xác và đầy đủ. 

Và đương nhiên điều này không tự nhiên mà có, nhân viên kế toán phải có cả một quá trình dài đào tạo, học hỏi chuyên nghiệp và cọ sát thực tế nhiều năm.

Vì thế để mở ra những cơ hội mới với sự nghiệp, có một vị trí cao hơn, thì việc nhân viên kế toán cần tham gia khóa học đào tạo chuyên môn là rất cần thiết. 

Khi đến với trung tâm đào tạo NewTrain các học viên sẽ có cơ hội được học tập dưới sự chỉ dạy của những kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm ở mọi lĩnh vực khác nhau. Để được truyền lại những bí quyết làm nghề, cách làm khoa học và chính xác. Cùng với đó là thời gian học thực hành chiếm khoảng 80% là cơ hội để các bạn được thực hành thực tế để nhanh hiểu bài và vận dụng vào thực tế làm việc.

Hơn nữa, khi đến với NewTrain. bạn sẽ được cung cấp 2-3 bộ chứng từ của các doanh nghiệp ở những lĩnh vực khác nhau để thử hạch toán và lên báo cáo, mọi vướng mắc sẽ được đội ngũ giáo viên đầy tâm huyết hướng dẫn cặn kẽ và tỉ mỉ. Từ đó, học viên dễ dàng tích lũy được kinh nghiệm bằng vài năm đi làm thực tế. 

Và cuối cùng, NewTrain sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc trọn đời cho bạn, cùng bạn đồng hành trong suốt quá trình làm nghề và tiến tới thành công nhất.

NewTrain tiếp bước cùng bạn, vươn tới thành công với nghề kế toán

Để biết thêm thông tin chi tiết về các lớp học tại trung tâm đào tạo NewTrain, các bạn vui lòng gọi vào Hotline: 098.721.8822 hoặc truy cập trang web: https://newtrain.edu.vn/

2.5/5 (4 Reviews)

Avatar

Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

One thought on “Sổ kế toán tổng hợp là gì? Các mẫu sổ kế toán tổng hợp cần biết
 1. Pingback: Sổ kế toán tổng hợp là gì? Các mẫu sổ kế toán tổng hợp cần biết – Trung tâm đào tạo Kế toán NewTrain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo