Cách tính lương theo thời gian chi tiết

Tính lương theo thời gian là hình thức mà tiền lương được xác định dựa trên khả năng, thao tác, trình độ kỹ thuật và thời gian làm việc thực tế. Bài viết dưới đây, kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính lương theo thời gian.

>>> Xem thêm: Phương pháp định khoản kế toán các nghiệp vụ về tiền lương

1. Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn

Tiền lương theo thời gian giản đơn  đó là số tiền trả cho người lao động căn cứ vào bậc lương và thời gian làm việc thực tế không xét đến thái độ lao động và kết quả công việc hoàn thành .

Hình thức này có ưu điểm là đơn giản, dễ theo dõi nhưng bên cạnh đó chúng ta thấy tiền lương được tính theo cách  này dựa trên mức lương CB mang tính bình quân vì thế nó không khuyến khích người lao động trong làm việc cũng như phát huy tính sáng tạo, người lao động có tay nghề chưa phát huy hết khả năng, nó không gắn bó quyền lợi cá nhân với quyền lợi tập thể. Ở đây, tiền lương áp dụng theo hình thức này gồm :

Tiền lương cấp bậc tháng theo chế độ = Tiền lương tối thiểu * Hệ số tiền lương + Các khoản phụ cấp (nếu có)

Các khoản phụ cấp = Tiền lương tối thiểu   *  Tỷ lệ phụ cấp

(Áp dụng với phụ cấp độc hại, phụ cấp lưu động, phụ cấp chức vụ, phụ cấp lãnh đạo). Các khoản phụ cấp này không tính trích theo lương.

Hoặc

Các khoản phụ cấp = Tiền lương tối thiểu  *  Hệ số tiền lương  *  Tỷ lệ phụ cấp

(Áp dụng với phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt). Các khoản phụ cấp này có tính trích theo lương.

Tiền lương thực tế phải trả trong tháng = Tiền lương CB ngày theo chế độ * Số ngày làm việc thực

 tế trong tháng

Tiền lương ngày: Là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng. Chế độ này áp dụng cho những công việc có thể chấm công theo ngày. Ưu điểm của hình thức tiền lương này là nó khuyến khích người lao động đi làm đều đặn. Lương ngày được tính cụ thể như sau:

Tiền lương cấp bậc ngày theo chế độ = Tiền lương cơ bản tháng theo chế độ / Số ngày làm việc trong tháng theo chế độ

         Tiền lương tuần: Là tiền lương trả cho một tuần làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần .Công thức:

Tiền lương tuần = Tiền lương CB tháng theo chế độ  x 12 / 52

 Tiền lương giờ: là tiền lương trả cho một giờ làm việc,được xác định:

Mức lương giờ theo chế độ = Tiền lương ngày theo chế độ / Số giờ làm việc trong ngày theo chế độ

Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm thêm  ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương

giờ

* 150% hoặc

200% hoặc

300%

* Số giờ

thực tế làm thêm

Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào các ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ Luật Lao động. Trường hợp làm thêm giờ nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả phần chênh lệch 50% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào các ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ Luật Lao động.

– Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm việc vào ban đêm thì mức tiền lương phải trả xác định như sau:

Tiền lương

làm việc vào ban đêm

= Tiền lương

giờ thực trả

* 130% * Số giờ làm việc

vào ban đêm

Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương làm thêm giờ được tính trả như sau:

Tiền lương làm thêm

giờ vào ban đêm

= Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày * 130% * Số giờ thực tế làm thêm giờ vào ban đêm

Ví dụ:

Ông Nguyễn An  có hệ số lương CB là 3,66 phụ cấp chức vụ là 0,3 trong tháng 9 năm 2015 ông An thực tế làm việc 21 ngày. ( Tiền lương tối thiểu áp dụng ở khu vực 3 là 2.400.000đ/tháng/người). Vậy ông An được hưởng lương như sau:

Tiền lương tháng = (2.400.000 x  3,66) + (2.400.000 x 0,3)  = 9.504.000 đ/tháng

Tiền lương tuần = 9.504.000  x 12 / 52 =  2.193.230 đ/tuần

Tiền lương ngày = 9.504.000 /26 = 365.538đ/ngày

Tiền lương giờ   = 365.538 / 8 = 45.692  đ/giờ

Tiền lương thực tế phải trả trong tháng =  365.538 x  21 = 7.676.298 đ

a. Tiền lương cơ bản ngày theo chế độ

 Tiền lương cấp               Tiền lương CB tháng theo chế độ

bậc  ngày           = 

 theo chế độ                  Số ngày làm việc trong tháng theo chế độ

b. Tiền lương cơ bản giờ theo chế độ

Mức lương giờ theo chế độ =  Tiền lương CB ngày theo chế độ/ Số giờ làm việc trong ngày theo chế độ

c.Tính tiền lương cơ bản theo thời gian thực tế phải trả trong tháng

Tiền lương cơ bản   theo thời gian thực tế làm viêc  

=

 

Hệ số lương * Mức lương tối thiểu  

*

Số ngày làm việc thực tế
Số ngày làm việc theo chế độ

d. Tính tiền phụ cấp thực tế phải trả trong tháng (đối với phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động)

Phụ cấp thực tế phải trả trong tháng  

 

=

 

Hệ số phụ cấp * Mức lương tối thiểu

 

 

*

Số ngày làm việc thực tế
Số ngày làm việc theo chế độ

e. Tiền làm thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương

giờ

* 150% hoặc

200% hoặc

300%

* Số giờ

thực tế làm thêm

2. Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng

 Lương thời gian có thưởng là tiền lương đã trả cho người lao động căn cứ vào mức lương thời gian làm việc kết hợp với khen thưởng khi đạt và vượt mức các chỉ tiêu qui định như: Tiết kiệm thời gian lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động, đảm bảo nhu cầu sản xuất…Như vậy đây chính là hình thức trả lương theo thời gian giản đơn kết hợp với tiền thưởng trong sản xuất. Hình thức trả lương này là một trong những biện pháp kích thích vật chất  đối với người lao động, khuyến khích người lao động hăng hái làm việc. Mặt khác có tác dụng khuyến khích công nhân tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, vật liệu và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Hình thức tiền lương này thường được áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, cho các lao động làm công tác văn phòng  như hành chính quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ kế toán… Những nhân viên này không có điều kiện xác định được khối lượng công việc hoàn thành. Do những hạn chế trên mà hình thức này chỉ được áp dụng cho những công việc không thể xác định hao phí lao động đã tiêu hao vào đó.

Tuỳ điều kiện và trình độ quản lý thời gian lao động có thể áp dụng hai hình thức trả lương đó là hình thức trả lương theo thời gian giản đơn và hình thức trả lương theo thời gian có thưởng.

>> Bài viết liên quan: Cách tính lương theo sản phẩm

Nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo NewTrain theo thông tin sau:

Trung tâm đào tạo NewTrain

Hotline: 098.721.8822

Fanpage: Kế Toán Newtrain –  Địa Chỉ Số 1 Về Đào Tạo Kế Toán Thực Tế

Email: daotao.newtrain@gmail.com

Trung tâm đào tạo NewTrain chúc các bạn thành công!

 

0/5 (0 Reviews)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo