Hướng dẫn cách tính lương theo sản phẩm

Cùng với hình thức trả lương theo thời gian thì hình thức trả lương theo sản phẩm hiện nay cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất. Trong bài viết dưới đây, Trung tâm đào tạo kế toán NewTrain sẽ cung cấp cho các bạn khái niệm và hướng dẫn chi tiết cách tính lương theo sản phẩm.

👉 Có thể bạn quan tâm: Cách tính lương theo thời gian chi tiết

1. Khái niệm hình thức trả lương theo sản phẩm

Tiền lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm mà họ làm ra, công việc hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng quy định và đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị sản phẩm, công việc đó.

            n

Lsp = (Qi x Gi)

             i=1

Trong đó:

Lsp: tiền lương theo sản phẩm

Qi: số lượng sản phẩm loại i sản xuất ra

Gi: đơn giá tiền lương của sản phẩm loại i

i=1, n: loại sản phẩm người lao động sản xuất ra

2. Trả lương sản phẩm trực tiếp không hạn chế

Cách tính lương theo sản phẩm

Lương sản phẩm trực tiếp là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm mà công nhân đó hoàn thành trong thời gian làm việc.

Cách tính như sau:

                n

Lsp = (Qi x Gi)

               i=1

Trong đó:

Lsp: tiền lương theo sản phẩm

Qi: số lượng sản phẩm loại i sản xuất ra

Gi: đơn giá tiền lương của sản phẩm loại i

i=1, n: loại sản phẩm người lao động sản xuất ra

Cách trả lương này là một hình thức đánh giá đúng đắn nhất sức lao động đã hao phí, người lao động làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Điều đó sẽ khuyến khích lao động làm việc hăng say hơn, quan tâm đến chất lượng sản phẩm làm ra nhiều hơn. Song bên cạnh đó, nó cũng có những mặt hạn chế đó là vì nó có tính độc lập cao nên người lao động dễ trở nên thụ động nếu phải chuyển sang làm công việc khác và dễ nảy sinh tính ích kỷ công việc.

Ví dụ:

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang trong tháng 6 năm 2015 sản xuất hoàn thành 40 sản phẩm A, 50 sản phẩm B. Bảng đơn giá tiền lương của công ty là 50.000 đồng/sản phẩm A và 35.000 đồng/sản phẩm B. Vậy trong tháng 6 năm 2015 bà Trang được hưởng lương như sau:

Lương sản phẩm = (40 x 50.000) + (50 x 35.000) = 3.750.000 đồng

3. Trả lương sản phẩm gián tiếp

Lương sản phẩm gián tiếp là tiền lương trả cho công nhân gián tiếp cùng tham gia hoạt động sản xuất với công nhân trực tiếp sản xuất đã hưởng lương theo sản phẩm được xác định căn cứ vào hệ số giữa mức lương của công nhân phụ sản xuất ra với sản lượng sản phẩm đã định mức cho công nhân trực tiếp và nhân với sản phẩm công nhân trực tiếp sản xuất ra hoặc trên cơ sở thang lương và bậc lương của công nhân phụ trả theo tỉ lệ phần trăm hoàn thành các định mức sản xuất quy định cho công nhân trực tiếp. Nghĩa là phải căn cứ vào sản lượng định mức và mức độ hoàn thành định mức của công nhân trực tiếp mà tính theo công nhân gián tiếp.

Cách tính:

Trả lương sản phẩm gián tiếp

Tiền lương của công nhân gián tiếp được tính là:

             n 

 Lgt = ∑ (Qi x Gig)

             i=1

Trong đó:

Lgt: tiền lương theo sản phẩm gián tiếp

Qi: số lượng sản phẩm loại i sản xuất ra

Gig:  đơn giá tiền lương gián tiếp của sản phẩm loại i

i=1, n: loại sản phẩm người lao động sản xuất ra

Ưu điểm của cách tính này là khuyến khích người lao động phụ phải quan tâm phục vụ cho công nhân trực tiếp sản xuất bởi thu nhập của họ phụ thuộc vào người lao động chính. Tiền lương trả cho người lao động gián tiếp phụ thuộc nhiều vào trình độ của người lao động chính cho dù người lao động phụ có hoàn thành công việc của mình đến đâu. Từ đó, chúng ta thấy đây là hình thức trả lương chưa thật chính xác và chưa được hoàn hảo. Nó sẽ là một hình thức trả lương tốt nếu cả hai người lao động chính và phụ có sự ăn ý với nhau, cùng chuyên tâm hết sức mình cho công việc, cùng hợp tác và có trách nhiệm với nhau trong sản xuất kinh doanh nhưng ngược lại, nó sẽ không tốt nếu chỉ cần một trong hai người đi ngược quyền lợi với nhau, có sự ghen ghét thù hận, đố kị với nhau.

4. Trả lương theo sản phẩm có thưởng, có phạt

Lương sản phẩm có thưởng có phạt là tiền lương trả theo sản phẩm kết hợp với chế độ tiền thưởng trong sản xuất như nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, giảm tỉ lệ hàng hư hỏng…

Tiền lương trả người lao động căn cứ vào số lượng sản phẩm đã sản xuất ra theo đơn giá mỗi đơn vị sản phẩm, kết hợp với một hình thức tiền thưởng khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra.

Ngoài ra trường hợp người lao động làm ra sản phẩm hư hỏng gây lãng phí nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm không đảm bảo và ngày công lao động không đủ so với quy định thì người lao động có thể bị phạt và khi đó tiền lương theo sản phẩm trực tiếp phải trừ đi khoản tiền phạt.

5. Trả tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến

Tiền lương sản phẩm luỹ tiến áp dụng như sau: Ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn căn cứ vào mức độ hoàn thành một định mức lao động để tính thêm một số tiền lương theo tỷ lệ luỹ tiến. Số lượng sản phẩm vượt định mức càng cao thì tiền lương tính thêm càng nhiều.

Tiền lương phải trả công nhân viên theo hình thức này được tính như sau: Lấy số lượng sản phẩm hoàn thành trong định mức nhân với đơn giá tiền lương định mức cộng số lượng sản phẩm vượt định mức nhân với đơn giá tiền lương luỹ tiến quy định.

Lương trả theo sản phẩm luỹ tiến có tác dụng khuyến khích nâng cao năng suất lao động nhưng chỉ nên áp dụng trong trường hợp đối với những công việc hoàn thành đúng thời hạn, hoặc hoàn thành trong một thời gian ngắn, nhìn chung chỉ nên áp dụng khi doanh nghiệp cần hoàn thành gấp một đơn đặt hàng nào đó. Bên cạnh đó hình thức trả lương này có nhược điểm là làm tăng chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp vì vậy sẽ giảm lợi nhuận. Từ đó chúng ta thấy nếu trong trường hợp không cần thiết thì không nên áp dụng hình thức này. Nếu khi áp dụng không tổ chức quản lý tốt dễ gây ra hiện tượng mức tăng tiền lương bình quân lớn hơn tốc độ tăng năng suất lao động, điều này sẽ làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh kém đi.

Như vậy hình thức tiền lương sản phẩm rất có ưu điểm đó là đảm bảo được nguyên tắc phân phối theo lao động, tiền lương gắn chặt với số lượng, chất lượng lao động do đó kích thích người lao động quan tâm dến kết quả lao động và chất lượng lao động của mình thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng sản phẩm cho xã hội. Vì vậy hình thức tiền lương sản phẩm được áp dụng rộng rãi.

6. Hình thức trả lương khoán

Đây là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng công việc và chất lượng công vệc mà họ hoàn thành.

Hình thức này được áp dụng trong trường hợp không định mức chi tiết hay định mức không chính xác, những công việc đòi hỏi một khối lượng công việc tập hợp nhiều loại công việc khác nhau và yêu cầu thời gian hoàn thành theo đúng thời hạn.

Cách tính tiền lương khoán của cả nhóm phụ thuộc vào giá trị hợp đồng khoán và khi chia lương cho từng người lao động có thể áp dụng hai phương pháp đó là chia theo hệ số chênh lệch giữa tiền lương thời gian và tiền lương sản phẩm hoặc chia theo thời gian làm việc thực tế và hệ số lương.

Theo hình thức này chúng ta thấy có một số ưu điểm như: Người lao động biết trước được số tiền lương khi hoàn thành công việc, thời gian phải hoàn thành công việc đó. Người lao động sẽ tự chủ được thời gian và tiến độ công việc. Còn đối với người giao khoán thì sẽ yên tâm về thời gian hoàn thành công việc mà họ đã giao cho người nhận khoán. Nhưng bên cạnh đó hình thức trả lương này còn chứa đựng không ít nhược điểm. Hình thức này dễ gây ra hiện tượng làm bừa, làm ẩu không đảm bảo chất lượng công việc, không đạt được yêu cầu như đã đề ra. Do vậy công tác nghiệm thu công việc, sản phẩm cần phải được thực hiện một cách chặt chẽ, có hệ thống, đầy đủ, chính xác. Hai bên giao khoán và người nhận khoán cần có quy chế rõ ràng để ràng buộc lẫn nhau về cả mặt kinh tế cũng như về mặt pháp luật nhằm tránh hiện tượng làm ảnh hưởng đén quyền lợi của nhau, cả hai bên đều phải xem lợi ích của người bên kia là lợi ích của mình để từ đó sẽ làm việc tốt hơn, có trách nhiệm với công việc hơn.

Hình thức tiền lương sản phẩm có ưu điểm là đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, khuyến khích người lao động quan tâm đến kết quả và chất lượng sản phẩm song có nhược điểm là tính toán phức tạp.

👉 Có thể bạn quan tâm:

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo NewTrain theo thông tin sau:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NEWTRAIN

Hotline: 098.721.8822

Fanpage: Kế Toán NewTrain –  Địa Chỉ Số 1 Về Đào Tạo Kế Toán Thực Tế

Email: daotao.newtrain@gmail.com

Trung tâm đào tạo NewTrain chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)

Avatar

Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo