Tiền lương tháng 13 có chịu thuế TNCN không, có được đưa vào chi phí được trừ?

Theo quy định của Luật Lao động thì tất cả lao động khi ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động đều được nhận tiền lương tháng 13. Tuy nhiên, tiền lương tháng 13 thì có chịu thuế TNCN không? có được đưa vào chi phí được trừ hay không? Sau đây, trung tâm đào tạo kế toán Newtrain sẽ cùng các bạn đi giải đáp các thắc mắc trên.

>> Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

>> Phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN không, có phải nộp BHXH? 

>> Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không, có phải nộp BHXH?

1. Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý?

Căn cứ vào Điều 103 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định về tiền thưởng như sau:

“Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi và bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định như sau:

Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật
 2. Các khoản tiền lương, tiền công cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn; quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Như vậy, ta kết luận được rằng:

Tiền lương tháng 13 đưa vào chi phí hợp lý thì phải thỏa điều kiện được hưởng và mức được hưởng, được ghi cụ thể tại một trong các hồ sơ sau:

 • Hợp động lao động
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quy chế tài chính của Công ty hoặc quy chế thưởng của Công ty.
 • Quyết định lương thưởng
 • Phiếu chi tiền thưởng.
Tiền lương tháng 13 có chịu thuế tncn không
Tiền lương tháng 13 có chịu thuế tncn không

2. Điều kiện để đưa chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lệ

Để đưa chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lệ thì phải được sự đồng ý của hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý, được quy định cụ thể tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

3. Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương tháng 13

Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân là: Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất như tiền lương, tiền công dưới dạng các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Các khoản trợ cấp, phụ cấp (trừ các khoản được quy định tại điểm b khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)
 • Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền người tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức
 • Các khoản lợi ích khác
 • Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả chứng khoán trừ một số khoản được quy định tại điểm b khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Như vậy, ta có thể thấy:

Tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

 • Việc tính lương tháng 13 được thực hiện như sau:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành phát lương vào tháng nào thì cộng tiền lương thưởng tháng 13 vào tháng đó để tính và thu nhập chịu thuế TNCN. Các khoản giảm trừ, thu nhập miễn thuế chỉ được tính 1 lần như các tháng khác rồi tính theo biểu lũy tiến từng phần bình thường.

4. Nếu doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ mà vẫn chi tiền lương tháng 13 thì có được tính vào chi phí được trừ hay không?

Trường hợp 1: Nếu trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị quy định “Khoản tiền lương thưởng tháng 13 cho người lao động không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị” thì khoản tiền lương tháng 13 cho người lao động được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Trường hợp 2: Nếu trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị quy định “Khoản tiền lương thưởng tháng 13 cho người lao động phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị” thì khoản tiền lương tháng 13 cho người lao động KHÔNG được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

Như vậy, ta có thể thấy: Dựa vào quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để quyết định tính tiền lương tháng 13 của người lao động vào chi phí được trừ.

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của mọi người, đặc biệt là những người lao động trong các doanh nghiệp về câu hỏi tiền lương tháng 13 có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không và có được tính vào chi phí được trừ.

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo NewTrain theo hotline 098.721.8822

0/5 (0 Reviews)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo