NHỮNG KHOÁ HỌC CỦA CHÚNG TÔI

KHOÁ KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

XEM CHI TIẾT

KHOÁ HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ

XEM CHI TIẾT

KHOÁ học kế toán tổng hợp online

XEM CHI TIẾT

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU

XEM CHI TIẾT

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng hàng tuần

18h30 – 21h00 (Thứ 2, 4, 6)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành  Thời lượng khóa học: 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng hàng tuần

8h30 - 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành  Thời lượng khóa học: 11 - 13 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng hàng tuần

18h30 - 20h30

(Thứ 3,5,7)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành  Thời lượng khóa học: 22-25 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng hàng tuần

18h30 – 20h30 (Thứ 2,4,6)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành  Thời lượng khóa học: 22 – 25 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng hàng tuần

18h30 – 21h (Ca tối 2-4-6)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành  Thời lượng khóa học: 23 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng hàng tuần

18h30 – 21h (Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành 

Thời lượng khóa học: 23 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng hàng tuần

8h30 - 12h30

Chủ nhật

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành  Thời lượng khóa học: 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 14/10/2019

18h30 – 21h (Ca tối 2, 4, 6)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HNXNK – K110 Thời lượng khóa học: 18 – 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 24/10/2019

18h30 – 21h (Ca tối 3, 5)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HNXNK – K111 Thời lượng khóa học: 18 – 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 13/10/2019

8h30 – 16h30 (Chủ nhật)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HNXNK – K112 Thời lượng khóa học: 16 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng: 16/10/2019

18h30 – 21h (Ca tối 2, 4, 6)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HCMXNK – K108 Thời lượng khóa học: 18 – 20 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng: 1/10/2019

18h30 – 21h (Ca tối 3, 5)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HCMXNK – K109 Thời lượng khóa học: 18 – 20 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng: 20/10/2019

13h – 17h (Chủ nhật)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HCMXNK – K109 Thời lượng khóa học: 8buổi

0/5 (0 Reviews)