NHỮNG KHOÁ HỌC CỦA CHÚNG TÔI

KHOÁ KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH

XEM CHI TIẾT

KHOÁ HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ

XEM CHI TIẾT

KHOÁ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

XEM CHI TIẾT

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU

XEM CHI TIẾT

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 23/10/2019

18h30 – 21h00 (Thứ 2, 4, 6)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K118 Thời lượng khóa học: 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 20/10/2019

8h30 - 12h30

(Chủ nhật)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K119 Thời lượng khóa học: 11 - 13 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 16/07/2019

18h30 - 20h30

(Thứ 3,5,7)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K133 Thời lượng khóa học: 22-25 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 31/07/2019

18h30 – 20h30 (Thứ 2,4,6)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HNKT – K134 Thời lượng khóa học: 22 – 25 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng: 16/10/2019

18h30 – 21h (Ca tối 2-4-6)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HCMKT – K100 Thời lượng khóa học: 23 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng: 7/10/2019

18h30 – 21h (Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7)

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HCMKT – K101

Thời lượng khóa học: 23 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng: 20/10/2019

8h30 - 12h30

Chủ nhật

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành |  Mã lớp: HCMKT – K102 Thời lượng khóa học: 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 14/10/2019

18h30 – 21h (Ca tối 2, 4, 6)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HNXNK – K110 Thời lượng khóa học: 18 – 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 24/10/2019

18h30 – 21h (Ca tối 3, 5)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HNXNK – K111 Thời lượng khóa học: 18 – 20 buổi

Chi Nhánh Hà Nội Khai giảng: 13/10/2019

8h30 – 16h30 (Chủ nhật)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HNXNK – K112 Thời lượng khóa học: 16 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng: 16/10/2019

18h30 – 21h (Ca tối 2, 4, 6)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HCMXNK – K108 Thời lượng khóa học: 18 – 20 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng: 1/10/2019

18h30 – 21h (Ca tối 3, 5)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HCMXNK – K109 Thời lượng khóa học: 18 – 20 buổi

Chi Nhánh Hồ Chí Minh Khai giảng: 20/10/2019

13h – 17h (Chủ nhật)

Khóa học Nghiệp vụ XNK Thực tế |  Mã lớp: HCMXNK – K109 Thời lượng khóa học: 8buổi

0/5 (0 Reviews)