Kiến thức kế toán

Phương pháp định khoản kế toán các nghiệp vụ về tiền lương

Phương pháp định khoản kế toán các nghiệp vụ về tiền lương

Phương pháp định khoản kế toán các nghiệp vụ về tiền lương Chi phí lương là khoản chi phí mà doanh nghiệp nào cũng có phát sinh hàng tháng. Bạn đã biết cách định khoản các nghiệp vụ về tiền ...
Cách tính lương sản phẩm

Hướng dẫn cách tính lương theo sản phẩm

Cùng với hình thức trả lương theo thời gian thì hình thức trả lương theo sản phẩm hiện nay cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất. Trong bài viết dưới đây, Trung ...
Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Hình thức chứng từ ghi sổ là hình thức mà các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh ở Chứng từ gốc trước hết phải được phân loại, tổng hợp, lập Chứng từ ghi sổ, sau đó ...
Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung

Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung

Ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung là hình thức ghi sổ mà Tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào Sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát ...
Cách tính lương sản phẩm

Cách tính lương theo thời gian chi tiết

Tính lương theo thời gian là hình thức mà tiền lương được xác định dựa trên khả năng, thao tác, trình độ kỹ thuật và thời gian làm việc thực tế. Bài viết dưới đây, kế toán NewTrain sẽ hướng ...
Nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương Quỹ tiền lương gồm những khoản gì? Các khoản phải trích theo lương để làm gì? Bài viết dưới đây, kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn chi tiết ...
Ý nghĩa tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Ý nghĩa tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Tiền lương và các khoản phải trích theo lương là vấn đề rất quan trọng trong việc xử lý chi phí của các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn ý ...
Thủ tục đăng ký Thang bảng lương năm 2019

Thủ tục đăng ký Thang bảng lương năm 2019

Thủ tục đăng ký Thang bảng lương năm 2019 Mọi doanh nghiệp đều phải đăng ký Thang bảng lương. Đây sẽ là căn cứ doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động. Bài viết dưới đây, kế toán Newtrain ...
Các phương pháp chữa sổ kế toán

Các phương pháp chữa sổ kế toán

Các trường hợp sai sót phát hiện trong việc ghi sổ kế toán phải được sửa chữa đảm bảo nguyên tắc cơ bản không được làm mất số sai. Việc sửa sổ kế toán có thể thực hiện theo các ...
Các quy tắc cơ bản về sổ kế toán

Các quy tắc cơ bản về sổ kế toán

Các quy tắc cơ bản về sổ kế toán Trong quá trình làm việc với sổ kế toán, bạn cần hiểu rõ những quy tắc cơ bản về ghi sổ, mở sổ, khóa sổ. Bài viết dưới đây, Kế toán ...
Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo