Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu

Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu

Kế toán có thể lựa chọn một trong các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu theo Thông tư 200/2016 để tính giá xuất kho hàng hóa cho doanh nghiệp mình. Bài viết dưới đây, kế ...
Hướng dẫn cách tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho

Hướng dẫn cách tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho

Giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho được tính như thế nào? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Kế toán NewTrain để biết cách tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập ...
Phương pháp định khoản kế toán các khoản phải trích theo lương

Phương pháp định khoản kế toán các khoản phải trích theo lương

Các khoản phải trích theo lương trong doanh nghiệp gồm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động nghề nghiệp, kinh phí công đoàn. Bài viết dưới đây, kế toán ...
Phương pháp định khoản kế toán các nghiệp vụ về tiền lương

Phương pháp định khoản kế toán các nghiệp vụ về tiền lương

Phương pháp định khoản kế toán các nghiệp vụ về tiền lương Chi phí lương là khoản chi phí mà doanh nghiệp nào cũng có phát sinh hàng tháng. Bạn đã biết cách định khoản các nghiệp vụ về tiền ...
Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Hình thức chứng từ ghi sổ là hình thức mà các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh ở Chứng từ gốc trước hết phải được phân loại, tổng hợp, lập Chứng từ ghi sổ, sau đó ...
Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung

Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung

Ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung là hình thức ghi sổ mà Tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào Sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát ...
Cách tính lương sản phẩm

Cách tính lương theo thời gian chi tiết

Tính lương theo thời gian là hình thức mà tiền lương được xác định dựa trên khả năng, thao tác, trình độ kỹ thuật và thời gian làm việc thực tế. Bài viết dưới đây, kế toán NewTrain sẽ hướng ...
Nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương

Nội dung quỹ tiền lương và các khoản phải trích theo lương Quỹ tiền lương gồm những khoản gì? Các khoản phải trích theo lương để làm gì? Bài viết dưới đây, kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn chi tiết ...
Ý nghĩa tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Ý nghĩa tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

Tiền lương và các khoản phải trích theo lương là vấn đề rất quan trọng trong việc xử lý chi phí của các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, kế toán NewTrain sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn ý ...
Các phương pháp chữa sổ kế toán

Các phương pháp chữa sổ kế toán

Các trường hợp sai sót phát hiện trong việc ghi sổ kế toán phải được sửa chữa đảm bảo nguyên tắc cơ bản không được làm mất số sai. Việc sửa sổ kế toán có thể thực hiện theo các ...
Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo